• Identificarea și valorificarea unor plante medicinale din flora spontană a României
  • Contribuții privind activitatea biologică a unor extracte cu conținut ridicat în polifenoli 
  • Studiul unor grupe de ciuperci simbionte cu implicații în creșterea și dezvoltarea unor plante medicinale
  • Influența factorilor ecologici asupra creșterii și dezvoltării unor plante medicinale