Sectorul sistematic este foarte important din punct de vedere ştiinţific şi didactic. El ocupă o zonă plană. Aici topografia plantelor este determinată de încadrarea în familii şi de o consultare mai accesibilă a lor, constituind o adevărată şcoală de formare a studenţilor. Studenţii îşi desfăşoară lucrările practice şi examenele practice axate pe morfologie, taxonomie şi ecologie. Totodată grădina asigură material pentru herbar şi materia primă pentru elaborarea lucrărilor de licenţă, fiind un adevărat centru de documentare atât pentru studenţi cât şi pentru personalul didactic şi alţi specialişti. În sectorul sistematic taxonii vegetali sunt grupaţi pe familii, genuri, dominanţi fiind cei din flora ţării noastre, multe dintre ele fiind plante medicinale. Astăzi colecţia numără 683 de taxoni vegetali încadrați în 81 de familii, care au fost aclimatizaţi în sistem de cultură, în condiţii naturale optime. Plantele provin de pe toate meridianele lumii: Achillea ptarmica, Aconitum napellus, Allium ursinum, Delphinium palmatum, Geranium macrorrhizum, Iris ensata, Podophyllum peltatum, Polemonium carneum, Sida hermafrodita, Scopolia lurida etc.

   În sectorul Sistematica plantelor există o Zonă de Stejăriş, situată la NE de clădirea principală a Universităţii, în pantă, în prelungirea pădurii „Platoul Corneşti”, pădure de stejari seculari. La liziera stejărişului vegetează diverse specii de arbori (Abies alba, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Ginkgo biloba, Gymnocladus dioica, Platanus x hispanica etc), arbuşti (Berberis thunbergii, Callicarpa americana, Cornus alba, Cotinus coggygria, Deutzia scabra, Kerria japonica, Laburnum anagyroides etc) şi o pătură ierboasă caracteristică, care adăposteşte delicate plante de primăvară care se dezvoltă de timpuriu (Anemone nemorosa, Galanthus nivalis, Leucojum vernum, Erythronium dens-canis, Scilla bifolia etc), ce colorează acest sector după fiecare iarnă. În miez de vară, parfumul florilor de Campanula persicifolia, Campanula glomerata, Geranium phaeum, Telekia speciosa, Vinca minor şi ţârâitul prelung al greierilor te îndeamnă la odihnă pe băncile de pe alei. Această zonă, cu o diversitate floristică deosebită, reprezintă doar o părticică din flora unei păduri.

   În ultimii ani  se prefigurează apariţia unui nou sector, cel al plantelor rare, ce cuprinde numeroase specii ameninţate şi rare. Dintre cele ameninţate pe plan internaţional şi naţional menţionăm: Fritillaria orientalis, Hepatica transsilvanica, Paeonia tenuifolia,  Adonis vernalis, Angelica archangelica, Dictamnus albus, Digitalis ferruginea, Galanthus nivalis, Glaucium flavum, Gypsophila paniculata, Hyoscyamus niger, Periploca graeca, Polemonium caeruleum, Taxus baccata, etc. Pe viitor se impune dezvoltarea acestui sector, extinderea şi îmbogăţirea sa în contextul misiunii care revine grădinilor botanice, în procesul de conservare “ex situ” a plantelor pe cale de dispariţie, ameninţate şi rare.