• Vă rugăm să completați formularul de înscriere până la data de 30 aprilie a.c.
  • Lucrările pot fi prezentate sub formă de comunicări orale sau poster.
  • Rezumatele lucrărilor vor fi redactate în limba engleză (maxim 300 de cuvinte). Rezumatele vor fi trimise până la data de 30 aprilie a.c.
  • Rezumatele vor fi publicate într-un supliment al Revistei Acta Medica Marisiensis, revistă indexată BDI.
  • Lucrările “in extenso” pot fi publicate în revista Acta Biologica Marisiensis sau Acta Medica Marisiensis, termenul de predare fiind 15 iunie a.c.

Timpul acordat pentru prezentarea comunicărilor în plen este de 20 minute  iar al lucrărilor pe secţiuni de 10 minute.