– 2018-2020: ”Oportunităţi de valorificare a unor produse naturale separate din resurse secundare prin procesul de biorafinare” (Acronim: BIOPHENOL), PN-III-P1-1.1-PD-2016-0892, Director de proiect: Corneliu Tanase

– 2018: ”Asigurarea funcționării în bune condiții a Grădinii Botanice Universitare din cadrul UMF Tîrgu Mureș”, CNFIS-FDI-2018-0176, Director de proiect: Corneliu Tanase

– 2017-2018: “Biosinteza nanoparticulelor de argint utilizând extractul din ritidomul de fag (Fagus sylvatica L.) și evaluarea eficacității antioxidante și antibacteriene”, nr contract: 15609/12 din 29/12/2017, Director de proiect: Corneliu Tanase

– 2015-2016:  Activitatea microbiologică a unor compuși naturali cu structură aromatică separați din resurse secundare prin procesul de biorafinare”, nr. Contract 17800/3/22.12.2015, Director de proiect: Corneliu Tanase

– 2015: “Stabilirea nivelului actual pentru monitorizarea pajiștilor cu înaltă valoare naturală din România”, nr. Contract C/511/1/1/S/14/00/15/S0 din 30.01.2015, membri in cadrul proiectului: Silvia Oroian, Corneliu Tanase