Parcul Dendrologic este amplasat în faţa clădirii Universităţii şi împrejurimile acesteia, având o suprafaţă de ± 5 ha. Scopul înfiinţării lui a fost cel de instruire şi educare a elevilor, iar mai apoi a studenţilor farmacişti, de a cunoaşte numeroase specii erbacee şi lemnoase care uimesc, unele prin frumuseţea lor iar altele prin importanţa ştiinţifică pe care o au, de a cultiva interesul şi gustul pentru frumos, de a cunoaşte rolul pe care-l au plantele în viaţă, de a-i oferi omului un mediu în care liniştea şi frumosul înving stresul. Pe lângă acestea Parcul Dendrologic are şi un rol recreativ, decorativ iar astăzi i s-a mai adăugat un rol important în acţiunea de conservare a unui bogat fond genetic de plante.

  Dintre arborii autohtoni sau alohtoni plantaţi în parc menţionăm: Abies alba, Chamaecyparis lawsoniana, Taxus baccata, Thuja occidentalis, Thuja orientalis, Larix dahurica, Picea pungens var. argentea, Pinus nigra, Pinus strobus, Gingko biloba, Aesculus hippocastanum, Betula pendula, Juglans cinerea, Juglans nigra, Laburnum anagyroides, Quercus robur, Quercus rubra, Sophora japonica, Tilia platyphylos etc, iar dintre arbuşti: Callicarpa bodinieri, C. japonica, C. americana, Juniperus chinensis, J. virginiana, Ilex aquifolium var. heterophylla, Mahonia aquifolium, Rosa sp., Spiraea x vanhouttei, Pinus mugo etc. Astăzi parcul mai prezintă un parter în stil clasic din Buxus sempervirens tăiat scurt, platbande de trandafiri, o suprafaţă gazonată, alei principale acoperite cu mozaic, numeroase bănci, straturi cu flori ornamentale multicolore: Ageratum mexicanum, Canna indica, Begonia semperflorens ssp. nana, Petunia atkinsiana, Salvia splendens, Tagetes patula, etc, ce conferă parcului un farmec deosebit.