Manuale

  1. Oroian Silvia, Botanică Farmaceutică, Ed. University Press, Tîrgu Mureş, 2011.
  2. Haraszty Árpád (ed.), Növényszervezettan és növényélettan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.
  3. Podani János, A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana: Vezérfonal egy nem is olyan könnyű tárgy tanulásához, ELTE Eötvös Kiadó, 2014
  4. Tóth Katalin Tünde, Gyógyszerészeti növénytan, Rendszertan, III. Kötet, Manual universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș, 2010.

Îndrumătoare de laborator

  1. Tanase Corneliu, Oroian Silvia, Domokos Erzsébet, Botanică Farmaceutică – Îndrumător de lucrări practice, Vol. II, Ed. University Press, Tîrgu Mureş, 2017.
  2. Oroian Silvia, Tanase Corneliu, Botanică Farmaceutică – Îndrumător de lucrări practice, Vol. I, Ed. University Press, Tîrgu Mureş, 2016.