Situată în campusul universității târgumureșene, Grădina Botanică este foarte importantă din punct de vedere științific și didactic, deoarece ilustrează cu material viu cunoștințele teoretice predate la disciplinele de Botanică farmaceutică, Farmacognozie și Fitoterapie, constituind o adevărată școală de formare a studenților. Aici studenții și cursanții din cadrul pregătirii postuniversitare își desfășoară lucrările și examenele practice axate pe morfologie, taxonomie, ecologie, fitoterapie, etc. Totodată grădina asigură material pentru herbar și materia primă pentru elaborarea lucrărilor de licență și a tezelor de doctorat,  constituind un adevărat centru de comunicare atât pentru studenți și doctoranzi cât și pentru personalul didactic și alți specialiști.