• Acad. Constantin Toma – Membru al Academiei Române, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Biologie
 • Acad. Csedő Carol – Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din România
 • Prof. dr. Vasile Cristea – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie şi Geologie
 • Prof. dr. Tatiana Calalb  – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 • Prof. dr. Monica Hânceanu – Prorector, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi
 • Prof. dr. Ursula Helena Stănescu – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi
 • Prof. dr. Anca Sârbu – Vicepreşedinte Asociaţia Grădinilor Botanice din România, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie
 • Prof. dr. Cătălin Tănase – Preşedinte Asociaţia Grădinilor Botanice din România, Director, Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Biologie
 • Prof. dr. Gianina Crişan – Decan, Facultatea de Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca
 • Prof. dr. Paulina Anastasiu – Director, Grădina Botanică „Dimitrie Brândză”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie
 • Prof. dr. Mihaela Dinu – Şef disciplină Biologie Vegetală, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, Facultatea de Farmacie
 • Prof. dr. Silvia Oroian – Şef disciplină Botanică Farmaceutică, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, Facultatea de Farmacie
 • Conf. dr. Sigrid Eşianu – Disciplina Farmacognozie şi Fitoterapie, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, Facultatea de Farmacie