ȘEF DE DISCIPLINĂ:

Conf. dr. Corneliu Tanase  

MEMBRI:

Prof. dr. Silvia Oroian – asociat

Şef lucr. dr. Domokos Erzsébet

Tehnician Darkó Béla